Potrebujete pomôcť? Pondelok až Piatok od 8:00 do 16:00 +421 (0) 905 683 154
Prihlásenie Registrácia

Aktuálne


Rozšírenie rozsahu zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami o zásielkový výdaj v povolení

30.6.2010 17:30:00

Nitriansky samosprávny kraj vyznačil rozšírenie rozsahu zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami o zásielkový výdaj v iLekárni® v povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
Podľa §9 ods. 3, 4 a podľa §35a ods. 1 Zákona č. 402/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

§9
(3) Orgán uvedený v §8 ods. 1, ktorý vydal povolenie na poskytovanie lekárenskej

starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vyznačí rozšírenie rozsahu zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami o zásielkový výdaj na základe žiadosti držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok. K žiadosti sa prikladá len
posudok  štátneho ústavu o splnení osobitných podmienok zásielkového výdaja podľa § 35a ods. 4 písm. b) a f).

(4) Držiteľ povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami je pred začatím zabezpečovania  zásielkového  výdaja  povinný  požiadať  orgán, ktorý vydal povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, o vyznačenie rozšírenia rozsahu zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami.

§35a
(1) Zásielkový výdaj, a to aj do zahraničia, môže zabezpečovať iba držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok na základe povolenia vydaného samosprávnym krajom podľa územnej príslušnosti verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok.

rozšírenie rozsahu zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami


     » Verzia pre tlač          » Pošli článok emailom          » Prehľad všetkých aktualít     


  Posudok od ŠÚKL
Valné zhromaždenie EAMSP